Ώρα Μηδέν!

Πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου

Η ταυτότητά μας

Ώρα Μηδέν!

H Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου είναι ανεξάρτητη από κομματικούς ή άλλους φορείς. Προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, από διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία. Είμαστε ενεργοί πολίτες, και κοινός μας τόπος είναι η ακλόνητη πεποίθηση ότι ο δημοκρατικός έλεγχος, η ανεξάρτητη ενημέρωση, η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιακές προϋποθέσεις για μια δημοκρατική πολιτεία. Μας συνδέει και μας κινητοποιεί η αγωνία για την κατάσταση σήμερα.

Αναγνωρίζουμε ως προφανές πως τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι δομικά και βαθιά, δηλαδή υπερβαίνουν τη θητεία και την αποκλειστική ευθύνη της τωρινής και κάθε προηγούμενης κυβέρνησης. Ωστόσο, αφορμή της Πρωτοβουλίας μας είναι η υπόθεση των υποκλοπών της ΕΥΠ: τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της την καθιστούν κρίσιμο ρήγμα στο δημοκρατικό οικοδόμημα και αναδεικνύουν άλλου τύπου πολιτικές ευθύνες. Αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν.

Η Πρωτοβουλία θα επιδιώξει να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών γύρω από τα θέματα αυτά με κάθε πρόσφορο μέσο. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι επιθυμητή η συμμετοχή και συμβολή καθενός και καθεμιάς που συμμερίζεται τις αγωνίες μας και υποστηρίζει τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες.

Φωτογραφία από C messier - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47098275